Uued kevadised tuuled – rõõm värsketest teadmistest ja õpikutest

Kevad on puhkemise ja tärkamise aeg ning seda ka õppekirjanduse maailmas. Nimelt on märts tradistiooniliselt olnud uute õpikute tutvustamise kuu ning sel aastal oli inglise keele õpetajatel võimalik Allecto korraldatud koolitustel tutvuta kolme erineva kirjastuse uudisraamatutega.

Külastasime koos kirjastustega (Express Publishing, Macmillan Education ja MM publications) Tartu, Narva ja Tallinna õpetajaid ning korraldasime igas linnas seminare nii alg-, põhi- kui keskkooli õpetajatele.

Koolitustel osalejatel oli võimalik kuulata uutest ideedest tulvil ning innustavaid ettekandeid Macmillani esinejalt Martin Jelinekilt, kes tõi ohtralt mängulisi näpunäiteid ning vürtsitas oma esitlusi mitmete naljadega. Tasakaalustatud ning informatiivne lähenemine koos põhjalike teadmistega erinevate õppevahendite kohta kumas läbi Kristy Korsi seminaridest, kus tutvustati kirjastus Express Publishing uusi õppesarju. Allecto kõige uuem koostööpartner MM publications saatis Eestisse õpikuid tutvustama rahvusvahelise kogemusega esineja Gregg Sotiropoulose, kelle ettekanne muusika ja laulude kasutamisest tunnis leidis suure heakskiidu.

Kõik koolitusel osalenud õpetajad said lisaks uutele teadmistele päeva lõpus kaasa kingikoti Allectolt ning tasuta õpikuid kirjastustelt.

Järgmistele Allecto poolt korraldatavatele seminaridele oodatud kõik huvilised; asjakohast infot leiab alati Allecto kauplusest või Facebooki lehelt. Kes aga uut seminari ootata ei malda ning tahaks ka teada, mida uut inglise keele õpikute maailmas toimund on, on oodatud Allecto raamatupoodi, et oma silmaga näha uusi õppesarju:

Algkool:

Young Stars (MM publications) – tasemele A1 (http://www.mmpublications.com/Primary/Young-Stars-British)

Academy Stars (Macmillan Education) – tasemetele preA1 - preB1 (https://www.macmillanyounglearners.com/academystars/)

Põhikool/keskkool:

Full Blast (MM publications) – tasemetele A1 - B2 (http://www.mmpublications.com/Secondary-Adult/Full-Blast-British)

On Screen (Express Publishing) – tasemetele A1 - C1 ning 2018.aastal on oodata ka taset C2 (http://corporate.expresspublishing.co.uk/leaflets/on-screen-revised-leaflet/on-screen-revised-leaflet.html)

Gateway 2nd edition (Macmillan Education) – tasemetele A1+ - C1 (https://www.macmillangateway2.com/)

Traveller (MM publications) – tasemetele A1 – C1 (http://www.mmpublications.com/Secondary-Adult/Traveller-British)

Pioneer (MM publications) – tasemetele A1 - C1+ (http://www.mmpublications.com/Secondary-Adult/Pioneer-British)

1
2
3
4
5
7
6