Saksa kevad jälle käes

Saksa kirjanik Bastian Sick on öelnud, et saksa keelt peab õppima just seetõttu, et see on raske, kuna kes soovib midagi, mis on tavaline. Kirjaniku arvates on inglise keel keelte seas kui Volkswagen ja saksa keel kui Rolls-Royce.

Saksa keele edendajad ehk Eesti kooliõpetajad pühendasid aprilli nädalavahetuse, millest ka Allecto raamatupoel oli võimalus osa saada, ühele Euroopas enim kasutusel olevale keelele.

7. ja 8. aprillil toimus Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi 25-ndale aastapäevale pühendatud juubelikonverents teemal "Deutsch variable", kus ettekannete ja seminaridega esinesid ka lektorid Saksamaalt ja Austriast ning kus astus üles kirjanik Bastian Sick, kes rääkides ja lauldes pajatas aeg-ajalt segadusse ajavast saksa keelest, teema mis on leidnud kajastamist ka tema teoses "Der Dativ is dem Genitiv sein Tod". Allecto raamatupoe üritusel kaasas olnud valikus leidus lisaks Bastian Sicki teostele ka uusi õpikuid, toredaid keeleõppemänge, kirevaid postreid ning Goethe eksamiks ettevalmistavaid materjale - oli mida vaadata, sirvida ning hilisemates koolitundides kasutusele võtta.

9. aprillil korraldas juba teist aastat keeltekool In Down-Town saksa keele õpetajate õppepäeva "Neuigkeiten im DaF-Unterricht", kus lisaks huvitavatele ettekannetele oli võimalik saada vastuseid ka ÖSD eksamiga seotud küsimustele; näiteks on võimalik gümnaasiumi lõpetajal ühe riigieksamina sooritada ÖSD eksam ning mitmed Saksamaal, Austrias ja Śveitsis asuvad ülikoolid aktsepteerivad antud eksami sertifikaati keeleoskuse taseme tõendina. Allecto raamatupoel oli hea meel antud ürituse läbiviimisesse anda omapoolne väike panus.

Saksa keelele ja Saksamaale on pühendatud ka juba käimasolev kuu aaja pikkune Saksa kevad, mil Saksamaa tutvustab end kogu oma mitmekülgsuses ning tähistab suurepäraseid saksa-eesti suhteid.

1
2
3
4-1
4-2