Tervitame uut kooliaastat koos

Kui õpilaste jaoks saab kooliaasta alguse ehk uut päevikut ostes või õpikutele kaasi ümber otsides, siis inglise keele õpetajate jaoks on üheks uut õppeaastat sissejuhatavaks traditsiooniks saanud augusti lõpus toimuvad seminarid ja koolitused.

Allecto, koos kirjastustega Express Publishing ja Macmillan Education, korraldas sel aastal uusi õppematerjale tutvustavaid seminare Pärnus ja Tallinnas. Kõigil osalejatel oli võimalus kuulata energiast pakatavaid ning innustavatest ideedest tulvil ettekandeid Macmillani esinejalt Martin Jelinekilt, kes julgustas kõiki kuulajaid uuel veerandil proovima tavapärasest üllatavamaid ülesandeid ja kitsikuses abi otsima raamatutest nagu “700 Classroom Activities” ja “500 Activities for the Primary Classroom”. Eesti õpetajate poolt hinnatud Express Publishing ettekandja Steve Lever soovitas igal õpetajal leida oma õppemeetodeid toetav õpik, mille kergesti järgitav struktuur ning õpilaste erinevate vajadustega kohanemisvõime tagab usaldusväärsed põhiteadmised, kuid jätab õpetaja loovusele piisavalt ruumi, nagu näiteks õppesari “On Screen”. Kõik koolitusel osalenud õpetajad said lisaks uutele teadmistele päeva lõpus kaasa kingikoti Allectolt ning tasuta õpikuid mõlemalt kirjastuselt.

Allecto oli oma väljapanekuga kohal ka Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts ehk The Estonian Association of Teacher of English (EATE) TÜ Pärnu Kolledźis toimunud kahepäevalisel seminaride ja ettekannetega täidetud suvekoolis, kus astusid lisaks ülikoolide õppejõududele ja tegevõpetajatele üles ka meie poolt kutsutud inglise keelt emakeelena kõnelevad metoodikud Steve Lever (Express Publishing), Martin Jelinek (Macmillan Education) ja Tracey Sinclaire (ELI Publishing).

Suvekooli üheks oodatuimaks töötoaks oli Steve Leveri asjalikke näpunäiteid jagav seminar teemal “Presentation Skills”, kus tutvustati ettekannete tegemisega seotud põhitõdesid – tee kindlaks, kes on ettekande sihtrühm; otsusta,mida soovid ettekandega saavutada (informeerida, veenda jne.) – kuid kus praktiliste harjutuste abil tehti selgeks, miks on õige kehahoiak oluline; millisest kehapiirkonnast peab hääl pärinema ning miks ei tohi ettekannet kunagi sõna-sõnalt paberile panna. Huvilistest tulvil klassiruumile esinev Tracey Sinclaire jagas omapoolseid näpunäiteid kuidas keeleõppe mänge tunnis kasutada ning tõdes, et tihti on õpilaste jaoks huvitavamad ning kasulikumad just õpetaja enda poolt välja mõeldud mängujuhised ja -ideed, mille peale tootja ehk pole mõelnudki. Martin Jelineki särav esitlus tutvustas huvilistele kirjastuse Macmillan Education kõige uuemat õppesarja “Gateway 2nd edition”, mis proovib grammatika õpetamist muuta veelgi haaravamaks ja õpilase jaoks huvitavamaks. Antud meetodist võib pikemalt lugeda ka seltsi uudislehest OPEN!, mis avaldab artikleid nii kohalikelt kui välismaistelt autoritelt ning kust leiab nii huvitavaid artikleid, raamatusoovitusi kui intervjuu ühe tuntud õppejõu või õpetajaga; meeleolu lisavad ka eelnevatel üritustel tehtud fotomeenutused. Pärnu suvekoolis osalenud õpetajad said kaasa uudislehe paberversiooni, teistel on võimalik sellega tutvuda seltsi kodulehel www.eate.ee

Järgmise aasta augustis toimuvatele Allecto seminaridele ja EATE suvekooli on oodatud kõik huvilised; asjakohast infot leiab alati Allecto kauplusest või Facebooki lehelt ning kindlasti tasub järgmisel augustil koolituste alasel infol silm peal hoida, et enne uue kooliaasta algust kasulike teadmiste omandamisega algust teha.